onsdag 22 augusti 2012

Lomma Läser & Lär

CC microsoft.com
Lomma Läser & Lär är en ny skolbiblioteksresurs för Lomma kommuns grundskolor. Sidan riktar sig framför allt till pedagoger och andra som arbetar med elevers utveckling och lärande. Lomma Läser & Lär förmedlar bland annat tips på böcker, pedagogisk litteratur, filmer, lyckade läs- och skrivprojekt, olika temaarbeten. Länk till sidan finns här! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar